Pomôž mi, aby som to pochopil sám.

M. Montessori pre vzdelávanie 6-12 rokov.


A prečo práve my?

 • Pretože Vaše dieťa bude podporované a vedené k tvorivému mysleniu
 • Pretože každé dieťa je individuálne a my rešpektujeme jeho vývin
 • Pretože deti majú možnosť športu „pod jednou strechou“
 • Pretože Vaše dieťa má potenciál a budeme ho spoločne rozvíjať
 • Pretože Vaše dieťa je pre nás to najdôležitejšie

 • Ak sa Vám naša škola páči a chceli by ste s nami spolupracovať, pošlite nám vaše CV
  Napíšte nám

SLUŽBY

Prečo montessori systém?

Vzdelávací systém, ktorý nesie meno po svojej zakladateľke Marie Montessori nás veľmi inšpiroval a stále inšpiruje. Pani Montessori experimentovala s materiálmi, ktoré stimulovali zmysly. Krok za krokom vytvárala systém vzdelávania založený na spontánnosti, aktívnom zapojení, vnútornom zápale a prirodzenej potrebe detí spoznávať svet, teda sa samostatne učiť.

Učiteľ by mal byť len mentorom, pozorovateľom, nie aktívnym vodcom – nesmie stáť v ceste samovzdelávania, nesmie tlačiť či deti smerovať.

Deti majú mať na výber v tom, čo chcú robiť. Potrebujú sa naučiť zodpovednosti a nezávislosti, odpovede hľadať v sebe, naučiť sa cítiť rozpoznávať svoje potreby a to, k čomu inklinujú najviac, aby mohli v živote nájsť svoje poslanie a cítiť sebauspokojenie.

Montessori pedagogika
Montessori - školské pracovné pomôcky

PONUKA

Čo ďalšie ponúkame?

 • Spolupráca s logopédom
 • Spolupráca s profesionálnymi trénermi
 • Kvalifikovaní zahraniční lektori
 • Asistent učiteľa
 • Výtvarný krúžok
 • Pohybová príprava s profesionálnym trénerom
 • Individuálny prístup k deťom a k rodičom
 • Možnosť hospitácie rodičov na vyučovaní
 • Vyučovanie s nadštandardným vybavením
 • Zabezpečenie vyučovacích pomôcok pre deti
 • Minimálne domáce úlohy
 • Individuálne konzultačné hodiny pre rodičov
 • A mnoho iného

ŠKOLNÉ

Čo zahŕňa školné

 • Kompletné pomôcky a učebné materiály vrátene učebníc, zošitov a pracovných zošitov
 • Pitný režim
 • Ovocie a zeleninu pre deti
 • Poplatky za MHD pri presune detí na výpravy
 • Výtvarnú výchovu vedenú profesionálnym vyučujúcim
 • Pohybovú prípravu/telesnú vedenú profesionálnym trénerom
 • Školský klub detí
 • Adekvátne motivačné finančné ohodnotenie všetkých pedagogických a výchovných pracovníkov školy
 • Náklady spojené so zabezpečovaním kultúrnych, športových a školských podujatí
 • Potreby na výtvarnú výchovu a pracovné vyučovanie
 • Pomôcky a materiál pre deti do školského klubu
 • A iné

O VÝUČBE

Trieda, kde nezvoní

V škole máme vytvorené trojročia. V našej škole máme zatiaľ len prvé trojročie (1. – 3. ročník). Vekovo zmiešané deti majú k sebe väčší ohľad, dokážu sa učiť navzájom a skvele sa dopĺňať.

Deťom dávame lekcie v jednotlilvých predmetoch a deti si v triede, plne zariadenej montessori pomôckami, všetko precvičujú. Môžu sa voľne pohybovať po triede, komunikovať tak, aby nerušili pracujúce deti. Odpočíva sa zmenou činností. Deti majú slobodu, ale je podmienená ich schopnosťami s ňou zaobchádzať. Dieťa podporujeme v jeho vybranej práci, dôsledne však dohliadame na to, aby naplnilo rámcový program, ktorý by v rámci trojročia (prvých troch rokoch) malo dosiahnuť.

Svoje znalosti si prehlbujú aj učením sa „vonku“. Absolvujeme výpravy do múzeí (pokiaľ to epidemiologická situácia dovoľuje), parku, Zoo, botanickej záhrady.

HODNOTY

Hodnoty našej základnej školy

láska - úcta - rešpekt - priateľstvo - empatia - spolupráca - slobodná voľba bez obmedzovania druhých - zodpovednosť - naučiť sa učiť sa

 • Láska
 • Úcta
 • Rešpekt
 • Priateľstvo
 • Empatia
 • Spolupráca
 • Slobodná voľba bez obmedzovania druhých
 • Zodpovednosť
 • Naučiť sa učiť sa
Montessori - kufor na cennosti

VÝCHOVA DETÍ

Hranice a pravidlá

Bezhraničná výchova deťom škodí na viacerých úrovniach. Tá najzákladnejšia je, že bez hraníc sa deti necítia bezpečne, a to má vplyv na ich ďalší vývin. Pocit bezpečia patrí medzi základné ľudské potreby.

Práve z tohto dôvodu máme hranice jasne definované a tiež pomáhame dieťaťu naučiť sa nadstaviť si vlastné hranice. Nie je našim cieľom naučiť dieťa slepo poslúchať príkazy, ale naučiť sa kriticky myslieť.

Prevziať zodpovednosť za svoje správanie, zodpovednosť za svoje vedomosti a zodpovednosť za svoje vzťahy. Je to dlhá cesta, ktorá sa začína v útlom detstve. Je nám cťou sprevádzať deti nielen v akademickej, ale aj sociálnej oblasti.

ŠPORTY - KRÚŽKY

Ponúkame veľký výber záujmových krúžkov

Za športy sa platí individuálne.

 • Pohybová príprava
 • Tenis
 • Korčuľovanie
 • Joga
 • Futbal
 • Tanec
 • Hrnčiarske dieľničky
 • Španielsky jazyk
 • Hodiny klavíra
 • Technické dielničky
CENNÍK

Vynikajúce služby za skvelé ceny

Zápisné

jednorazový poplatok

250,-

Jednorazový zápisný poplatok pri nástupe dieťaťa do školy 250,- €

OBJEDNAŤ

Strava

platba za deň

5,-

Stravná jednotka za deň je vo výške 5,-

 • zdravá strava
 • veľa zeleniny a ovocia
OBJEDNAŤ

KONTAKT

Viete ako nás kontaktovať?

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na osobnom stretnutí.

Tešíme sa na Vás!

Naša adresa

čoskoro upresníme

Telefón

+421 949 016 483